Smo ekipa, ki nas druži cilj podpreti sočloveka.

Naša vizija

Verjamemo v svet, kjer je vsak posameznik deležen največjega spoštovanja, dostojanstva in empatije.

Naše poslanstvo

Posameznikom s pridobljeno možgansko poškodbo zagotavljamo kvalitetno dolgotrajno rehabilitacijo, samostojnost, podporo in oskrbo.

Center KORAK

Od leta 2003 razvijamo in izvajamo program dolgotrajne rehabilitacije za osebe pridobljeno možgansko poškodbo.

Zaposlitveni center

Že od leta 2012 zaposluje invalide s 30% do 70% delovne zmožnosti.

KORAK v številkah.

0 0
oskrbnih dni
0
uporabnikov
0
leta delovanja
0
prostovoljcev

Toplina

Dajemo priložnosti, varnost in zaupanje sočloveku.

Profesionalnost

Zgradimo in ohranimo močan etični in profesionalni okvir.

Fleksibilnost

Nenehno prilagajamo program potrebam in željam uporabnikov.

Dostojanstvo

Ker cenimo in spoštujemo človeka.

Koraki KORAKA

2001
- ustanovitev Centra KORAK, Kranj
2003
- pridobitev koncesije in sprejem prvih uporabnikov
2008
- pričetek Korakovih bazarjev
2009
- širitev koncesije in selitev na Kidričevo
- ustanovitev Društva Klub en korak več
2011
- ustanovitev Zapos. Centra KORAK
- pričetek koncertov "Korakova pomlad"
2016
- pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu
2018
- prejetje certifikata kakovosti EQUASS Assurance
2020
- širitev koncesije za 20 mest
- izzid knjige Dolgotrajna rehab. oseb po PMP

Nagrade in priznanja